Recht om vergeten te worden

Het recht om vergeten te worden en Google: wat houdt dit in en wat zijn de gevolgen?

Geschreven door

Jorrit Duursma

In de moderne digitale wereld wordt onze persoonlijke informatie steeds vaker opgeslagen en gedeeld. Dit kan zorgen voor privacy- en veiligheidsrisico’s, vooral als deze informatie onjuist, verouderd of irrelevant is geworden. Het recht om vergeten te worden is een belangrijk middel om deze risico’s te verminderen en individuen meer controle te geven over hun persoonlijke gegevens. In dit artikel gaan we dieper in op wat het recht om vergeten te worden precies inhoudt en welke rol Google hierbij speelt.

Het recht om vergeten te worden

Het recht om vergeten te worden houdt in dat individuen het recht hebben om hun persoonlijke informatie te laten verwijderen uit de databases van organisaties. Dit kan bijvoorbeeld gaan om informatie die verouderd, irrelevant, onjuist of onvolledig is geworden. Het recht om vergeten te worden is vastgelegd in de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) uit 2018. Om dit recht te kunnen inroepen, moeten aan bepaalde voorwaarden worden voldaan. Zo moet het bijvoorbeeld gaan om persoonlijke informatie die publiekelijk beschikbaar is gemaakt, en moet de verwijdering van deze informatie in het algemeen belang zijn.

Google en het recht om vergeten te worden

Google is een van de grootste spelers in de online wereld en speelt daardoor ook een belangrijke rol bij het faciliteren van het recht om vergeten te worden. In 2014 oordeelde het Europese Hof van Justitie dat zoekmachines zoals Google verplicht zijn om zoekresultaten te verwijderen wanneer deze informatie in strijd is met het recht op privacy van een individu. Google heeft hiervoor een online formulier ontwikkeld waar individuen een verzoek kunnen indienen om informatie te laten verwijderen. Daarnaast moet Google ook verzoeken van individuen honoreren om de persoonlijke informatie die zij zelf hebben verstrekt te laten verwijderen.

Statistieken

Het recht om vergeten te worden wordt steeds vaker ingeroepen. In 2021 ontving Google meer dan 500.000 verzoeken om informatie te verwijderen, een stijging van 75% ten opzichte van het voorgaande jaar. Van deze verzoeken werd ongeveer 40% gehonoreerd. Het grootste aantal verzoeken kwam uit Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De meest voorkomende reden voor het verwijderen van informatie was dat deze verouderd of irrelevant was geworden.

Gevolgen voor het bedrijfsleven

Het recht om vergeten te worden heeft ook gevolgen voor het bedrijfsleven. Bedrijven zijn verplicht om de gegevens van hun klanten en werknemers te beheren en te beschermen. Dit betekent dat zij verantwoordelijk zijn voor het verwijderen van persoonlijke informatie wanneer een individu hier om vraagt. Dit kan leiden tot extra administratieve lasten en kosten voor bedrijven, vooral als zij niet goed in staat zijn om de persoonlijke informatie van individuen bij te houden en te verwijderen.

Daarnaast kan het verwijderen van informatie uit de zoekresultaten van Google ook gevolgen hebben voor de reputatie van bedrijven. Als negatieve informatie over een bedrijf wordt verwijderd uit de zoekresultaten, kan dit een positief effect hebben op het imago van het bedrijf. Aan de andere kant kan het verwijderen van positieve informatie juist een negatief effect hebben op de reputatie.

Conclusie

Het recht om vergeten te worden is een belangrijk middel om individuen meer controle te geven over hun persoonlijke informatie en om privacy- en veiligheidsrisico’s te verminderen. Google speelt een belangrijke rol bij het faciliteren van dit recht en heeft een online formulier ontwikkeld waar individuen een verzoek kunnen indienen om informatie te laten verwijderen. Het toenemende aantal verzoeken om informatie te verwijderen laat zien dat het recht om vergeten te worden steeds belangrijker wordt. Bedrijven moeten daarom goed op de hoogte zijn van de AVG en de gevolgen van dit recht voor hun bedrijfsvoering.